Program kulturnih ruta (Generalni direktorat za demokratiju) pokrenuo je 1987. godine Savjet Evrope donošenjem Deklaracije iz Santjago de Kompostele.

Kulturne rute Savjeta Evrope su poziv na putovanje i otkrivanje bogate i raznolike baštine Evrope povezujući ljude i mjesta u mreže zajedničke istorije i baštine. Kulturne rute sprovode u djelo vrijednosti Savjeta Evrope: ljudska prava, kulturna raznolikost, međukulturalni dijalog i međusobna prekogranična razmjena.

Preko 30 kulturnih ruta Savjeta Evrope nude obilje aktivnosti za razonodu i obrazovanje svim građanima/kama Evrope i šire i predstavljaju ključne resurse odgovornog turizma i održivog razvoja. One obuhvataju spektar različitih tema, od arhitekture i pejzaža do religijskih uticaja, od gastronomije i nematerijalne baštine od značajnih ličnosti evropske umjetnosti, muzike i književnosti.

Više informacija o Kulturnim rutama Savjeta Evrope možete pogledati na zvaničnom sajtu (https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about).

Dobijanje sertifikakata “Kulturna ruta Savjeta Evrope” predstavlja garanciju kvaliteta. Mreže sprovode inovativne aktivnosti i projekte koji se odnose na pet prioritetnih oblasti akcije: saradnja u istraživanju i razvoju; unapređenje sjećanja, istorije i evropske baštine; kulturne i obrazovne razmjene za mlade Evropljane/ke; savremena kulturna i umjetnička praksa; kulturni turizam i održivi kulturni razvoj.

Kroz ovaj program Savjet Evrope nudi model za transnacionalno upravljanje u oblasti kulture i turizma i omogućava sinergiju između nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti i različitih udruženja i socio-ekonomskih aktera.

Do 2019. godine registrovano je 38 kulturnih ruta Savjeta Evrope, sa veoma različitim temama koje ilustruju evropsko sjećanje, istoriju i baštinu i doprinose interpretaciji današnje Evrope.

 • Putevi hodočasnika za Santjago de Kompostelu / Santiago de Compostela Pilgrim Routes, 1987
 • The Hansa, 1991
 • Putevi Vikinga / Viking Routes, 1993
 • Via Francigena, 1994
 • Putevi baštine Andaluzije / Routes of El legado andalusí, 1997
 • Feničanska ruta / Phoenicians’ Route, 2003
 • Pirinejski put gvoža / Pyrenean Iron Route, 2003
 • Evropski Mocartovi putevi / European Mozart Ways, 2004
 • Evropska ruta jevrejske baštine / European Route of Jewish Heritage, 2004
 • Put Svetog Martina Turskog (po gradu Turu) / Saint Martin of Tours Route, 2005
 • Cluniac Sites in Europe, 2005
 • Putevi masline / Routes of the Olive Tree, 2005
 • Via Regia, 2005
 • TRANSROMANICA, 2007
 • Iter Vitis Route, 2009
 • Evropska ruta cistercitskih opatija / European Route of Cistercian abbeys, 2010
 • Put evropskih groblja / European Cemeteries Route, 2010
 • Putevi praistorijske pećinske umjetnosti / Prehistoric Rock Art Trails, 2010
 • Evropski put istorijskih termalnih gradova / European Route of Historic Thermal Towns, 2010
 • Put Svetog Olafa / Route of Saint Olav Ways, 2010
 • Evropski put keramike / European Route of Ceramics, 2012
 • Evropski put megalitske kulture / European Route of Megalithic Culture, 2013
 • Huguenot and Waldensian trail, 2013
 • ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka u urbanom sjećanju Evrope / ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th century In Europe’s Urban Memory, 2014
 • Réseau Art Nouveau Network, 2014
 • Via Habsburg, 2014
 • Put rimskih careva i dunavski put vina / Roman Emperors and Danube Wine Route, 2015
 • Evropski putevi cara Karla V / European Routes of Emperor Charles V, 2015
 • Destination Napoleon, 2015
 • Tragovima Roberta Luisa Stivensona / In the Footsteps of Robert Louis Stevenson, 2015
 • Utvrđeni gradovi regiona Grande / Fortified towns of the Grande Region, 2016
 • Putevi impresionista / Impressionisms Routes, 2018
 • Via Charlemagne, 2018
 • European Route of Industrial Heritage, 2019
 • Iron Curtain Trail, 2019
 • Le Corbusier Destinations: Architectural Promenades, 2019
 • Liberation Route Europe, 2019
 • Routes of Reformation, 2019