Kulturne rute predstavljaju jedinstveni kompleks povezanih lokaliteta kulturne baštine na određenoj geografskoj teritoriji, koji su osnova za formiranje tematskih kulturnih itinerera. Kulturne rute mogu da označavaju tematski turistički proizvod u obliku itinerera ili jednostavno mrežu sličnih turističkih proizvoda ili destinacija.

Kulturne rute predstavljaju interaktivne, dinamične i evoluirajuće procese ljudskih interkulturalnih veza koje se odražavaju bogatu raznolikost doprinosa različitih naroda kulturnoj baštini.

U Povelji o kulturnim rutama koju je donio Međunarodni savjet za spomenike i spomenička područja – ICOMOS (International Council on Munuments and Sites) 2008. godine se navodi slijedeća definicija kulturnih ruta:

Bilo koja ruta komunikacije, kopnena, vodena, ili neke druge vrste, koja je fizički organičena i karakteriše je sopstvena specifična dinamička i istorijska funkcionalnost koja služi specifičnoj i dobro utvrđenoj svrsi, koja mora ispunjavati sljedeće uslove:  

  1. mora proisticati iz i odražavati interaktivna kretanja ljudi, kao i višedimenzionalnu, kontinuiranu i uzajamnu razmjenu dobara, ideja, znanja i vrijednosti između ljudi, zemalja, regija ili kontinenata tokom značajnih vremenskih perioda;
  2. mora time promovisati ukrštanje kultura u prostoru i vremenu, koje se ogleda u njihovoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini;
  3. mora integrisati u dinamički sistem istorijske odnose i kulturna dobra povezana sa njenim postojanjem

U Povelji o kulturnim rutama definisano je i koje sve elemenate kulturnih ruta mora imati:

  1. Kontekst: kulturne rute se pojavljuju u prirodnom i/ili kulturnom kontekstu na koji vrše uticaj i kojem pomažu da dobije određene osobine i da se obogati novim dimenzijama kao dijelom interaktivnog procesa.
  2. Sadržaj: kulturna ruta mora obavezno počivati na materijalnim elementima koji svjedoče o njenoj kulturnoj baštini i obezbjeđuju fizičku potvrdu njenog postojanja. Bilo koji nematerijalni elemenat služi da da smisao i značenje različitim elementima koji čine cjelinu.
  3. Međukulturnalni značaj kao cjeline: koncep kulturne rute podrazumijeva njenu vrijednost kao cjeline koja je veća od zbira njenih djelova i daje ruti značenje.
  4. Dinamički karakter: pored toga što predstavljaju fizičko svjedočanstvo svog istorijskog puta, zajedno sa elementima kulturne baštine, kulturne rute obuhvataju dinamičke faktore koji djeluju kao provodnici ili kanali kroz koje su proticali uzajamni kulturni uticaji.
  5. Položaj: kulturna ruta je blisko povezana sa svojim položajem i čini njegov neodvojiv dio.