Jedan od ciljeva projekta PUTEVIMA BAŠTINE bio je da se analiziraju potencijali kulturne baštine Crne Gore za kreiranje nacionalnih kulturnih ruta ali i za priključenje regionalnim i Evropskim kulturnim rutama. U okviru projekta urađena je „Studija potencijala kulturne baštine Crne Gore za kreiranje kulturnih ruta“. U okviru ove studije sagledane su mogućnosti i potencijali kulturne baštine Crne Gore za priključenje već postojećim kulturnim rutama Savjeta Evrope. Takođe, identifikovane su i  teme za potencijalne kulturne rute u Crnoj Gori, među kojima su:

 • Srednjevjekovni gradovi Crne Gore
 • Sela Crne Gore
 • Katuni
 • Stećci
 • Spomenici NOB-a
 • Palate Boke Kotorske
 • Austro-ugarske tvrđave i putevi
 • Kule
 • Solane
 • Suvozidi
 • Poljoprivredni pejzaži
 • Krajodrazi

Za identifikovane teme sagledani su postojeći projekti/ inicijative/ materijali kao i moguće veze sa regionalnim i međunarodnim kulturnim rutama.

„Studiju potencijala kulturne baštine Crne Gore za kreiranje kulturnih ruta“ možete učitati Studija_final_septembar 2019.