Ovaj web sajt realizovan je u okviru projekta “PUTEVIMA BAŠTINE – potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore”.

Projekat “PUTEVIMA BAŠTINE – potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore” je realizovala nevladina organizacija EXPEDITIO tokom 2019. godine, a finansiralo je Ministarstvo kulture na osnovu javnog konkursa za dodjelu finansijskih sredstava za projekte/programe nevladinih organizacija “Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene”.

Projekat PUTEVIMA BAŠTINE ima za cilj unaprijeđenje prezentacije nepokretne kulturne baštine i poboljšanje turističke ponude u Crnoj Gori kroz afirmaciju kulturne baštine kao potencijala za kreiranje nacionalnih kulturnih ruta ali i za priključenje regionalnim i Evropskim kulturnim rutama.

Kroz projekat su realizovane slijedeće aktivnosti:

  1. Identifikovanje potencijala nepokretne kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore kroz analizu i izradu „Studije potencijala kulturne baštine Crne Gore za kreiranje kulturnih ruta“ „Studiju potencijala kulturne baštine Crne Gore za kreiranje kulturnih ruta“ koja je pripremljena u okviru projekta možete učitati OVDJE.
  1. Prezentacija kulturne baštine kroz pokretanje štampane edicije KULTURNE RUTE CRNE GORE. Publikacije koje su pripremljene u okviru projekta možete pogledati ovdje.
  1. Promocija kulturnih ruta Crne Gore na internetu (internet prezentacija i online kampanja PUTEVIMA BAŠTINE Crne Gore) i kroz promociju knjiga iz štampane edicije. Dio promocije je i ovaj web sajt. U okviru projekta organizovana je promocija publikacije Srednjevjekovni gradovi Crne Gore na sjeveru Crne Gore, u Beranama 20.12.2019. godine. Više o promociji možete vidjeti ovdje.
  1. Organizovanje okruglog stola: Potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore. Okrugli sto Potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore organizovan je u Kotoru 11.12.2019. godine. Više o okruglom stolu možete vidjeti ovdje.

Ovaj web sajt realizovan je u okviru projekta “PUTEVIMA BAŠTINE – potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore”. Projekat je realizovala nevladina organizacija EXPEDITIO tokom 2019. godine, a finansiralo je Ministarstvo kulture na osnovu javnog konkursa za dodjelu finansijskih sredstava za projekte/programe nevladinih organizacija “Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene”.